Ekologická úprava vody so zeolitovým filtračným materiálom

Štandardný

Filtračné a čistiace vlastnosti prírodného zeolitu môžu byť použité na odstránenie rozmanitých nečistôt prítomných vo vode. Kontaminácia vôd môže byť často toxického charakteru. Môže byť spôsobená substanciami vo forme nerozpustného, koloidného a rozpusteného skupenstva. Zdroj znečistenia môže mať minerálny, organický alebo biologický pôvod. Ak vezmeme do úvahy účinné selektívne vlastnosti a relatívne vysokú výmennú kapacitu […]

Nanotechnológie v oblasti ochrany vôd

Štandardný

Perspektívne materiály pre ochranu vôd Pokrok vo vede a technike a využívaní nanotechnológií a nanomateriálov je viditeľný aj pre oblasť ochrany vôd. Neustále sa vyvíjajú a zdokonaľujú moderné, ekonomicky únosné a environmentálne akceptovateľné čistiarenské procesy. Poznáme štyri základné typy nanomateriálov určených pre tieto procesy: oxidy kovov uhlíkaté materiály dendriméry zeolity Všetky tieto nanomateriály majú veľmi pestré fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré sú […]

Zeolit, substrát pre črepníkové rastliny

Štandardný

Pestovanie okrasných rastlín či už v záhrade alebo v kvetináči je obľúbenou činnosťou mnohých ľudí, tak žien ako aj mužov. Rastliny je možné pestovať rôznymi spôsobmi, metódami. My si v tomto článku povieme trochu o pestovaní rastlín v minerálnom substráte, ktorým je konkrétne zeolit – klinoptilolit. Zeolit je pórovitá hornina, ktorá je výborným sorbentom. Je schopná adsorbovať látky kvapalné, […]

Čo je to zeolit?

Štandardný

Zeolit je mikroporézna, hlinotkremičitanová hornina, bežne používaná ako komerčný adsorbent a katalyzátor. Pomenovanie „zeolit“ vzniklo v roku 1756. Švédsky mineralóg  Axel Fredrik Cronstedt poznamenal, že pri rýchlom zahriatí materiálu stilbit, sa produkovalo veľké množstvo  pary z vody, ktoré boli zachytávané do materiálu. Na základe tohto javu pomenoval Cronstedt tento materiál „zeolit“ – z gréckeho zeo, čo v preklade znamená „do […]