San Marco taliansky výrobca s tradíciou

Štandardný

Keď sa spomenie názov firmy San Marco, tak je znalcom z odboru stavebníctva jasné, o koho sa jedná. Spôsobené je to aj hlavne dlhou tradíciou, keďže firma vznikla už v roku 1950 a funguje dodnes. Počas tohto obdobia firma San Marco dokázala svoj vývoj prispôsobiť potrebám trhu. Za dobu trvania svojej existencie dokázala reagovať na potreby stavebníkov nielen v Taliansku, ale […]