Kŕmne zmesi hospodárskych zvierat s pridaným zeolitom

Štandardný

Technologický pokrok v celosvetovom poľnohospodárstve je evidentný na každom kroku. Chov hovädzieho dobytka a koncepcia trvalo udržateľného rozvoja sú častou a dôležitou témou nielen na odborných fórach zameraných na toto výrobné odvetvie. Pri konfrontácii s konceptom udržateľného rozvoja v poľnohospodárskej produkcii je potrebné snažiť sa o plánované riadenie racionálneho využívania prírodných zdrojov surovín. Aj s cieľom šetriť spotrebované energie. Snahou […]