Pištoľ je určite najčastejšia krátka zbraň

Štandardný

Pištoľ je od revolvera konštrukčne značne odlišná krátka zbraň. Typickým znakom je pohyblivý záver a schránkový zásobník uložený v rukoväti. K svojej práci využíva energiu splodín horenia prachovej náplne. Pred prvým výstrelom treba záver ručne stiahnuť vzad, vratná pružina ho vráti do pôvodnej pozície a pri tomto kroku je zo zásobníka podaný prvý náboj do […]