Klinoptilolit ako alternatíva pri čistení vôd

Štandardný

Klinoptilolit je pomerne novou, ale zato zaujímavou a hlavne efektívnou alternatívou pri ochrane životného prostredia, konkrétne pri čistení a úprave vody. Keďže mnohé doterajšie spôsoby takéhoto čistenia boli nie len vysoko nákladné, ale tiež zaťažujúce pre životné prostredie, klinoptilolit sa javí ako skvelý spôsob, ako tieto náklady a negatívny dopad na prírodu zminimalizovať. Viac si už prečítajte v našom dnešnom […]

Ako využiť klinoptilolit na čistenie vôd

Štandardný

Problémom, s ktorým už dlho bojujeme, je znečistenie vôd odpadovými vodami, ktoré produkujú rôzne odvetia priemyslu. Náklady na ich čistenie sú čoraz vyššie, preto sa zavádzajú prísne zákony. Odpadové vody obsahujú množstvo škodlivých, ťažkých kovov. Jednou z metód na ich odstraňovanie je použitie prírodného zeolitu, ktorý vo veľkej miere obsahuje minerál klinoptilolit. Ten sa používa […]