Overovanie listín a doložka Apostila

Štandardný

Na to, aby bol úradný dokument zo Slovenska právne použiteľný aj v zahraničí, musí prejsť určitým overením a rovnako to platí aj naopak. V medzinárodnom práve totiž platí, že verejné listiny vydané orgánmi cudzieho štátu, ktoré platia na území tohto štátu ich vydania, nadobúdajú právnu silu v inom štáte až vtedy, ak sú opatrené požadovanými […]