Návrhový softvér Solid Edge 2D je zadarmo

Štandardný

Solid Edge ako jediný zástupca poslednej generácie CAD systémov ponúka modul pre spracovanie výkresovej dokumentácie ako samostatné 2D riešenie úplne zadarmo. Užívateľ zvyknutý pracovať v Solid Edge 2D buď v AutoCAD, BricsCad alebo Cadkey, v ňom nájde kompletnú sadu nástrojov pre asociatívne i neasociatívne 2D kreslenie. A samozrejme pre manipuláciu s entitami, kótovanie, prácu s poznámkami a pečiatkami. Tak ako to vyžadujú strojárske normy.

Solid Edge

Solid Edge.

Solid Edge 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting vychádza z plnej verzie Solid Edge. Tento program je tiež vhodný pre užívateľov, ktorí sa chystajú prejsť z práce v 2D na 3D formát. Vďaka tomu, že Solid Edge 2D Drafting je asociatívny, sa môže užívateľ zoznamovať pri kreslení v 2D s funkciami pre vytváranie väzieb a kót, ktoré slúžia na vytváranie profilov pri modelovaní v 3D. Prechod do 3D tak pre užívateľa predstavuje ďaleko menšiu záťaž. A to preto, lebo získal čas potrebný na zvládnutie základných funkcií pri práci v profile konštrukčných prvkov.

Solid Edge 2D

program Solid Edge 2D.

Medzinárodné redakčné štandardy

Návrhový a konštrukčný softvér Solid Edge 2D Drafting ponúka jednoduché usporiadanie výkresov, diagramov, anotácií a kótovacích prvkov, ktoré automaticky spĺňajú redakčné štandardy. Vrátane Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), Amerického národného inštitútu pre normalizáciu (ANSI) a British Standards Institution (BSI).

Solid Edge 2D

Solid Edge 2D kreslenie.

Solid Edge 2D Drafting umožňuje tímovú spoluprácu

Tento softvér umožňuje spustenie kreslenia od začiatku alebo jednoduché importovanie existujúcich súborov .DWG.  Postup podľa sprievodcu umožňuje prezrieť si výkres vrátane každej samostatnej vrstvy a ovládať farbu pozadia, veľkosť výkresu, typ riadku, písmo a ďalšie.  Pre nových aj existujúcich používateľov 2D CAD aplikácie Solid Edge 2D Drafting ponúka množstvo spôsobov prístupu k príkazom. Je tu rozpoznateľná lišta s nástrojmi, jednoduché vyhľadávanie textu a prispôsobiteľné radiálne menu, ktoré poskytuje rýchly prístup k obľúbeným nástrojom.  Po dokončení prác môžete uložiť súbor buď ako formát Solid Edge, alebo vo formáte .DWG. To umožňuje flexibilne spolupracovať so zákazníkmi, kolegami a partnermi a jednoducho otvoriť 2D CAD súbory v takmer akomkoľvek 3D CAD programe.