Videokamery

Štandardný

Zachytiť dôležité životné momenty, zábavné situácie alebo len taký bežný deň – tieto možnosti nám poskytujú videokamery. Videokamera je zariadenie, pomocou ktorého môžeme zhotoviť záznam obrazu so zvukom a s možnosťou okamžitého uloženia na záznamové médium vnútri kamery. Dnes už je to bežnou súčasťou takmer každého mobilného zariadenia, no videokamera si tiež prešla svojím vývojom. Vývoj videokamery Predchodcom videokamery […]